за нас

КОИ СМЕ НИЕ

Фирма „ЕДРИНА” ООД излиза на пазара за прясно месо и месни продукти през 1991 година. От самото ни създаване, до момента предлагаме продукти произведени само от българско месо и работим само за местния пазар.

Производствена база
Към момента разполагаме с две производствени предприятия – в София и в Тутракан. Функционирането им е тясно свързано. Месодобивът се извършва в кланица, която е част от предприятието в Тутракан. После, значителна част от добитото прясно охладено месо (половинки и четвъртинки) се разфасова в предприятието в София.

Двете предприятия разполагат със собствена хладилна складова база, както и със собствени транспортни средства. Така гарантираме бързата доставка на качествени, пресни продукти в София и региона и Тутракан и региона.

И двете производствени площадки са сертифицирани по ISO 22000, което е гаранция за спазването на всички нормативни документи на Европейския съюз, и в частност България, относно производството на безопасни храни. 

Суровини

Фирма „ЕДРИНА” ООД излиза на пазара за прясно месо и месни продукти през 1991 година. От самото ни създаване, до момента предлагаме продукти произведени само от българско месо и работим само за местния пазар.

Производствена база
Към момента разполагаме с две производствени предприятия – в София и в Тутракан. Функционирането им е тясно свързано. Месодобивът се извършва в кланица, която е част от предприятието в Тутракан. После, значителна част от добитото прясно охладено месо (половинки и четвъртинки) се разфасова в предприятието в София.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАШИТЕ ОБЕКТИ

ГР. СОФИЯ

Кланица – гр.Тутракан

Shopping Cart